Placene reklame Oglasi

 

Ovce rase
SVRLJIŠKA PRAMENKA

Svrljiška ovca je pramenka kombinovanih osobina,što znači da je podjednako dobra za proizvodnju mleka, mesa i vune.
Ovaj soj ovaca je stvoren u Svrljigu, a gaji se uglavnom u jugoistočnoj Srbiji.

EKSTERIJER


Svrljiska ovca spada u krupnije pramenke-masa tela odraslih priplodnih ovaca je oko 60 kilograma, a u tovu može biti oko 80 kilograma.Priplodni ovnovi svrljiske rase su mase oko 80 kilograma,u tovu oko 100 kilograma
Glava svrljiske ovce je obrasla vunom tako da „ćuba“ pokriva lice koje je sa crnim pegama, uši su crne ili bele sa crnim pegama.Ovnovi su šuti ili rogati.
Telo je cilindričnog oblika, celo pokriveno vunom prljavo belo-žute boje,koja dolazi od lojnih žlezda.
Noge su takodje pokrivene vunom, naročito kod ovnova, a kod ovaca manje.
Rep je dugačak,što je rasna odlika i znak mlečnosti.

PROIZVODNE OSOBINE


Svrljiška ovca je skromna, izdržljiva i otporna.Ostvaruje odlicne proizvodne rezultate iako je leti samo na paši a zimi na senu.Svrljiška ovca se Jagnji jednom godišnje i to samo jedno ili dva jagnjeta, a zatim se muze. Mlečnost je oko 150 liara u laktaciji koja traje preko 150 dana.
Jagnje pri rođenju ima masu oko 3.5 kilograma a sa tri meseca 25-30 kilograma.
 Spada u krupnije pramenke.
Može se postići jagnjenje tri puta u dve godine ako se ovce ne muzu, uz poboljšanu ishranu.

 


Internet aukcije !

Reklamirajte se kod nas !
Centar za očuvanje autohtonih rasa